TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Kalendarium konferencji

20.12.2019 - zgłoszenie (rejestracja) udziału w konferencji

15.01.2020 - termin nadsyłania tekstów (wymogi edytorskie dostępne na stronie internetowej konferencji)

28.02.2020 - informacje dotyczące zakwalifikowania tekstów (dostępne na stronie internetowej konferencji)

15.03.2020 - wniesienie opłaty konferencyjnej (możliwość wpłaty w 2019 roku)

12.05-16.05.2020 - konferencja

Warunki uczestnictwa

 • opłata konferencyjna w wysokości 2650,00 zł brutto obejmuje:
  • koszt udziału w konferencji,
  • opublikowanie tekstów. Przesłane artykuły naukowe po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w zależności od prezentowanej problematyki oraz w zależności od decyzji recenzentów, w formie:
   • rozdziałów (w języku polskim lub w języku angielskim) w recenzowanej monografii naukowej (20 pkt. za każdy rozdział),
   • artykułu (tylko w języku angielskim) w Bulletin of Geography. Socio-economic Series (40 pkt. za artykuł).
  • rejsy promami,
  • wycieczki z polskim przewodnikiem,
  • koszty czterech noclegów, dopłata do kabiny/pokoju jednoosobowego wynosi 600 zł (ograniczona ilość kabin jednoosobowych),
  • wyżywienie wg programu,
  • ubezpieczenie KL i NNW,
 • opłata za opublikowanie artykułu/rozdziału bez udziału w konferencji – 800 zł
 • teksty należy przesyłać elektronicznie na adres mailowy:
  referatylacznosc@wzieu.pl

Każdy z uczestników ma możliwość prezentacji swoich wyników badań w sesjach: plenarnej, panelowej lub posterowej, co zostanie potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Organizatorów.

Wpłaty należy dokonywać na:

Uniwersytet Szczeciński,
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin,
ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
w tytule zapłaty należy podać numer subkonta ”0142” wraz z Imieniem i Nazwiskiem uczestnika.

Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego (do końca grudnia 2019 roku)
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
Bank Pekao S.A. nr konta: 21 1240 6654 1111 0010 6883 9498
w tytule zapłaty należy podać Imię i Nazwisko uczestnika.

IMPLICATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SPATIAL MANAGEMENT AND E-ECONOMY.
E-ECONOMY. E-GEOGRAPHY

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH UMOWY
NR DNK/SP/464735/2020

PROJEKT DOFINANSOWANO Z PROGRAMU „DOSKONAŁA NAUKA” MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
Uniwersytetu Szczecińskiego


71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel./faks: +48 91 444 31 29, lacznosc@wzieu.pl

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
+48 692 43 25 27 lub +48 91 44 43 159
pokój 405

dr Anna Drab-Kurowska
+48 509 39 55 99 lub +48 91 44 43 168
pokój 403