STRONY KONFERENCJI Z LAT UBIEGŁYCH

IMPLICATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SPATIAL MANAGEMENT AND E-ECONOMY.
E-ECONOMY. E-GEOGRAPHY

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH UMOWY
NR DNK/SP/464735/2020

PROJEKT DOFINANSOWANO Z PROGRAMU „DOSKONAŁA NAUKA” MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
Uniwersytetu Szczecińskiego


71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel./faks: +48 91 444 31 29, lacznosc@wzieu.pl

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
+48 692 43 25 27 lub +48 91 44 43 159
pokój 405

dr Anna Drab-Kurowska
+48 509 39 55 99 lub +48 91 44 43 168
pokój 403