Zrównoważony rozwój a innowacje w przestrzeni. E-gospodarka

English Version 

 

 

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie

 

 

zapraszają do wzięcia udziału
w międzynarodowej konferencji naukowej

Zrównoważony rozwój a innowacje w przestrzeni.
E-gospodarka

SZCZECIN–MALMO-KOPENHAGA-SZCZECIN

28-30.09.2022

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 • Innowacyjność miast i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadmorskich oraz transgranicznych w ujęciu gospodarczym i przestrzennym (m.in. finansowanie, bezpieczeństwo)
 • Zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów a nowoczesne technologie (infra i suprastruktura transportowa)
 • Kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych w przestrzeni turystycznej miast i regionów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadmorskich
 • Innowacyjne aspekty marketingu terytorialnego
 • Infrastruktura cyfrowa jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadmorskich
 • Gospodarcze, społeczne i przestrzenne uwarunkowania oraz konsekwencje funkcjonowania i rozbudowy infrastruktury cyfrowej
 • Cyfryzacja administracji i usług publicznych jako warunek rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Przestrzenne zróżnicowanie cyfryzacji społeczeństwa - obszary luksusu i wykluczenia cyfrowego
 • Inteligentne miasta
 • Rynek KEP
 • Geografie cyberprzestrzeni
 • Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej

Pobierz ulotkę 

Patronat medialny - Studia Maritima

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
Uniwersytetu Szczecińskiego


ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

dr hab. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, prof. US,
tel. 692 43 25 27

dr hab. Anna Drab-Kurowska, prof. US,
tel. 509 39 55 99

e-mail: lacznosc@usz.edu.pl
strona internetowa: http://www.lacznosc.usz.edu.pl