Implikacje zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej i e-gospodarce. E-gospodarka. E-geografia.

 

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie

 

Aalborg University

 

zapraszają do wzięcia udziału
w międzynarodowej konferencji naukowej

Implikacje zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej
i e-gospodarce.
E-gospodarka. E-geografia.

SZCZECIN–KOPENHAGA-OSLO-ROSKILDE

12-16.05.2020

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 • Nowe technologie w sferze społecznej i edukacji
 • Regionalna Polityka Gospodarcza
 • Rynek Komunikacji Elektronicznej
 • Infrastruktura cyfrowa jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Gospodarcze, społeczne i przestrzenne uwarunkowania
  i konsekwencje funkcjonowania i rozbudowy infrastruktury cyfrowej
 • Cyfryzacja administracji i usług publicznych jako warunek rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Przestrzenne zróżnicowanie cyfryzacji społeczeństwa - obszary luksusu i wykluczenia cyfrowego
 • Inteligentne miasta
 • Rynek KEP
 • Geografie cyberprzestrzeni
 • Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej

Pobierz ulotkę Download Brochure in English Program konferencji

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
Uniwersytetu Szczecińskiego


71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel./faks: +48 91 444 31 29, lacznosc@wzieu.pl

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
+48 692 43 25 27 lub +48 91 44 43 159
pokój 405

dr Anna Drab-Kurowska
+48 509 39 55 99 lub +48 91 44 43 168
pokój 403