Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Poniższy formularz umożliwia wysłanie zgłoszenia udziału w konferencji za pomocą poczty elektronicznej.

1. Dane kontaktowe:

2. Informacje niezbędne do wystawienia faktury:

3. Forma uczestnictwa:

4. Miejsce w kabinie:

5. Dyscyplina naukowa:

6. Dane do ubezpieczenia:

7. Inne:

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy  (…)informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@usz.edu.pl
 3. Dane będą przetwarzane w związku z organizacją konferencji Implikacje zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej i e-gospodarce. E-gospodarka. E-geografia.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest, art.6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.
 7. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa mogą być przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych.

IMPLICATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SPATIAL MANAGEMENT AND E-ECONOMY.
E-ECONOMY. E-GEOGRAPHY

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH UMOWY
NR DNK/SP/464735/2020

PROJEKT DOFINANSOWANO Z PROGRAMU „DOSKONAŁA NAUKA” MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
Uniwersytetu Szczecińskiego


71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8
tel./faks: +48 91 444 31 29, lacznosc@wzieu.pl

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
+48 692 43 25 27 lub +48 91 44 43 159
pokój 405

dr Anna Drab-Kurowska
+48 509 39 55 99 lub +48 91 44 43 168
pokój 403